Overskud på kr. 23,1 mio. i Dronninglund Sparekasse

Resultatet før skat for 2016 blev et overskud på kr. 23,1 mio. mod et overskud på kr. 20,3 mio. i 2015.

Bestyrelsen betegner resultatet som tilfredsstillende.

”Vi er meget tilfredse med resultatet” udtaler direktør Villy Sørensen og fortsætter: ”Selv om der er lysere tider i økonomien, er der stadig udfordringer. Renten i Danmark er reelt negativ, og sparekassen betaler for at have overskydende likviditet stående i Nationalbanken”

Udlånslysten i Danmark ligger stadigvæk på et meget lavt niveau, og det presser toplinien hos pengeinstitutterne, også hos Dronninglund Sparekasse. Vores renteindtægter er således faldet med ca. kr. 12 mio. En del af dette fald kompenseres dog af, at vores renteudgifter samtidig er faldet med ca. kr. 5 mio.

Vores omkostninger er status quo, hvilket er resultatet af en stram omkostningsstyring.

Nedskrivningerne er på samme niveau som i 2015, hvilket bl.a. skyldes, at landbruget har været tynget af lave afregningspriser på såvel mælk, kød og korn, ligesom minkavlerne har oplevet faldende priser på skind. Vi har i 2016 foretaget en del nedskrivninger på landbrugskunder. Heldigvis er der nu tegn på både stigende mælke- og kødpriser, og vi håber på bedre tider for vores landbrugskunder.

Alt i alt er vi som sagt tilfredse med resultatet, og vi kan overføre næsten kr. 10 mio. til vores reserver mod kr. 3,2 mio. sidste år. Herudover honorerer vi vores garanter med en god rente. Det indstilles til repræsentantskabet, at vi giver 5,25% i rente af garantkapitalen for 2016.

Vi ser frem mod 2017 med optimisme, for selv om der fortsat er udfordringer, ser vi også mange tegn på bedringer i økonomien, og dermed også for mange af sparekassens kunder, slutter Villy Sørensen